Autorská výstava 2012

Autorská výstava pod titulem – “Když se ohlédnu, vidím SKLO”
Krkonošské museum ve Vrchlabí